Power Supplies

Power Supplies

 • E-Series

  E-Series (8)

  Name
  Lumen Output
  CRI
  Efficacy
  Wattage
  Class II Max Run
  NF-PS-E20L12
  ---
  ---
  ---
  20 watts / ft
  ---
  NF-PS-E20L24
  ---
  ---
  ---
  20 watts / ft
  ---
  NF-PS-E40L12
  ---
  ---
  ---
  40 watts / ft
  ---
  NF-PS-E40L24
  ---
  ---
  ---
  40 watts / ft
  ---
  NF-PS-E60L12
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-E60L24
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-E75L24
  ---
  ---
  ---
  75 watts / ft
  ---
  NF-PS-E96L24
  ---
  ---
  ---
  96 watts / ft
  ---
 • Magnetic

  Magnetic (16)

  Name
  Lumen Output
  CRI
  Efficacy
  Wattage
  Class II Max Run
  NF-PS-TM10W12V-N3R
  ---
  ---
  ---
  10 watts / ft
  ---
  NF-PS-TM10W24V-N3R
  ---
  ---
  ---
  10 watts / ft
  ---
  NF-PS-M20L12
  ---
  ---
  ---
  20 watts / ft
  ---
  NF-PS-M20L24
  ---
  ---
  ---
  20 watts / ft
  ---
  NF-PS-M40L12
  ---
  ---
  ---
  40 watts / ft
  ---
  NF-PS-M40L24
  ---
  ---
  ---
  40 watts / ft
  ---
  NF-PS-M60L12
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-M60L24
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-M120L12
  ---
  ---
  ---
  120 watts / ft
  ---
  NF-PS-M180L12
  ---
  ---
  ---
  180 watts / ft
  ---
  NF-PS-M192L24
  ---
  ---
  ---
  192 watts / ft
  ---
  NF-PS-TM200W12V
  ---
  ---
  ---
  200 watts / ft
  ---
  NF-PS-TM200W24V-N3R
  ---
  ---
  ---
  200 watts / ft
  ---
  NF-PS-M288L24
  ---
  ---
  ---
  288 watts / ft
  ---
  NF-PS-M300L12
  ---
  ---
  ---
  300 watts / ft
  ---
  NF-PS-TM300W12V
  ---
  ---
  ---
  300 watts / ft
  ---
 • Electronic

  Electronic (6)

  Name
  Lumen Output
  CRI
  Efficacy
  Wattage
  Class II Max Run
  NF-PS-35W-12V-HW
  ---
  ---
  ---
  35 watts / ft
  ---
  NF-PS-35W-24V-HW
  ---
  ---
  ---
  35 watts / ft
  ---
  NF-PS-60W-12V-HW
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-60W-24V-HW
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-CLG100W24V-HW
  ---
  ---
  ---
  100 watts / ft
  ---
  NF-PS-CLG150W12V-HW
  ---
  ---
  ---
  150 watts / ft
  ---
 • Plug & Play

  Plug & Play (13)

  Name
  Lumen Output
  CRI
  Efficacy
  Wattage
  Class II Max Run
  NF-PS-6W-12V-WM
  ---
  ---
  ---
  6 watts / ft
  ---
  NF-PS-12W-12V-WM
  ---
  ---
  ---
  12 watts / ft
  ---
  NF-PS-24W-12V-WM
  ---
  ---
  ---
  24 watts / ft
  ---
  NF-PS-24W-12V-TT
  ---
  ---
  ---
  24 watts / ft
  ---
  NF-PS-24W-24V-WM
  ---
  ---
  ---
  24 watts / ft
  ---
  NF-PS-24W-24V-TT
  ---
  ---
  ---
  24 watts / ft
  ---
  NF-PS-36W-12V-TT
  ---
  ---
  ---
  36 watts / ft
  ---
  NF-PS-36W-24V-TT
  ---
  ---
  ---
  36 watts / ft
  ---
  NF-PS-60W-12V-TT
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-60W-24V-TT
  ---
  ---
  ---
  60 watts / ft
  ---
  NF-PS-100W-12V-TT
  ---
  ---
  ---
  100 watts / ft
  ---
  NF-PS-12W-24V-WM
  ---
  ---
  ---
  12 watts / ft
  ---